Een blauwdruk voor UX-designers
Functionele Analyse

Een functionele analyse is voor UX’ers en developers wat een blauwdruk is voor de architect. Het beschrijft alle doelen en verwachtingen van de klant en vormt op die manier een leidraad doorheen het hele ontwikkelingsproces. Met een grondig en gestructureerd overzicht van de verwachte functionaliteiten maken we het beoogde resultaat en gedrag van een toekomstige website of applicatie duidelijk voor zowel de klant als onze designers.

Functionele analyse

Waarom een functionele analyse noodzakelijk is

Zonder functionele analyse zal er in de meeste gevallen meer tijd en geld gespendeerd worden aan een langdurig ontwikkelingsproces. Dit leidt doorgaans tot een minder kwalitatieve oplossing die achteraf moeilijk aan te passen valt en daarboven nog eens vatbaarder is voor bugs.

Een goede functionele analyse

  • Beperkt het risico tijdens het gehele project
  • Vermijdt foute veronderstellingen
  • Definieert de scope
  • Versterkt de communicatie
  • Boost de efficiëntie
  • Biedt een geldige oplossing van bij het begin van het project

Wat wil jij echt?

We beginnen aan iedere functionele analyse door het verzamelen van requirements. In de meeste gevallen heb je al een idee van wat je wil bereiken. Om een goede functionele analyse te maken is het cruciaal om een glashelder inzicht te krijgen in deze wensen maar ook om informatie te winnen over bedrijfsprocessen, branding, de gewenste verandering, de achterliggende motieven ...

Dit proces vergt research, inlevingsvermogen en inzichten van verschillende stakeholders. Om alles in goede banen te leiden, maken we gebruik van onder andere interviews en workshops.

User stories & use cases

User stories en use cases zijn twee van de beste manieren om functionele vereisten en het beoogde resultaat van een systeem te beschrijven.

User stories schetsen een specifieke behoefte van de gebruiker in één of enkele zinnen. Ze bevatten net voldoende informatie om te begrijpen wat het systeem moet doen, maar gaan niet dieper in op hoe het systeem werkt.

Een use case op zijn beurt vertelt de volledige interactie tussen de gebruiker en de software. In dat opzicht is een use case meestal veel gedetailleerder dan een user story. De nadruk ligt op het gedrag dat in het systeem moet worden ingebouwd.

Functionele analyse versus technische analyse

Als aanvulling op een functionele analyse kan ook een technische analyse aan bod komen. Een functionele analyse spit doorheen alle verwachtingen om zo alle mogelijkheden en functionaliteiten van het systeem te beschrijven. Het geeft als het ware een antwoord op de vraag: “Wat moet het systeem doen?” Een technische analyse zal vervolgens een antwoord kunnen geven op de vraag: “Hoe valt dit technisch te realiseren?”