Grafische elementen
Stijltegels

We bouwen de pagina’s van je website aan de hand van verzamelingen van grafische elementen, ook wel stijltegels genoemd. Door gebruik te maken van stijltegels kunnen we eenvoudig nieuwe pagina’s aanmaken waarbij we de eenduidige ervaring kunnen blijven waarborgen.

Stijltegels

Stijlgids voor websites

Stijltegels zijn een verzameling van allerlei grafische elementen zoals lettertypen, kleuren, interface elementen, iconen, … die worden opgenomen in een stijlgids. Deze grafische elementen komen doorheen de hele site terug en worden op een consistente manier toegepast om een geheel te creëren. Deze stijlgids hangt nauw samen aan de huisstijlgids.

Een stijlgids voor website omvat veel meer dan alleen maar de elementen uit de huisstijlgids. Het gaat verschillende grafische elementen en content-blokken definiëren zodat iedereen die aan het project meewerkt dezelfde uniforme stijl hanteert. Het zijn als het ware richtlijnen om zowel tekstueel als grafisch een consistente en eenlijnige communicatie te hanteren.

Voorbeelden