Federale Politie

Sinds 2017 werkt UXMen op projectbasis voor de Federale Politie van België. Zo hielpen wij hen onder meer met het meten, visualiseren en analyseren van hun websitestatistieken en boden we SEO-ondersteuning aan. Ontdek hier alle details.

Federale Politie - UXMen Case

Meer dan 185 webplatformen

Onder de koepel van de Geïntegreerde Politie vallen heel wat websites. Voor de Lokale Politiezones alleen al, bestaan er maar liefst 185 aparte webplatformen. Dat spreekt voor zich, want elke Politiezone heeft nood aan een eigen platform om lokaal nieuws en informatie te delen met de inwoners.

Naast de websites van de Lokale Politie, heeft ook de Federale Politie een eigen platform en bestaan er ondere andere websites voor: het aanwerven van nieuwe medewerkers (JobPol), het delen van statistieken van de Federale politie, de grenscontrole van vliegtuigen en pleziervaarten, de Algemene Inspectie Politie (AIGPol) en de Most Wanted website.

Al deze websites zijn eenvoudig vindbaar vanuit een portaal website, namelijk Politie.be.

Meten van de websitestatistieken

Het eerste deel van onze opdracht bestond uit het opzetten van Google Analytics voor alle websites. Omdat het veel werk is om dat voor al deze websites manueel op te zetten, hebben we in nauwe samenwerking met een webdeveloper een script uitgewerkt om de opzet van de Google Analytics accounts te automatiseren voor de websites van de Lokale Politie. Hiermee werden alle 185 properties ook voorzien van aparte views, opgesplitst per beschikbare taal op de website. Bovendien werden de nodige filters, custom dimensions, de juiste GDPR-settings en meer ingesteld.

Dankzij Google Tag Manager en een uitgebreide lookup table werden alle UA-tags toegevoegd aan de websites van de Lokale Politie .

In een latere fase werden ook de Google Analytics properties van de andere websites opgezet.

Bijkomende custom tracking

Uit Google Analytics kan je zeer veel nuttige data halen, maar wij willen uiteraard verder gaan dan dat. Daarom stelden we voor al deze websites custom tracking in via Google Tag Manager. Zo meten we onder meer klikken op belangrijke knoppen, contactopnames, downloads van bestanden, uitgaande link-klikken en hoe vaak men op een 404-pagina botst.

Met deskundigheid en up-to-date met de laatste trends heeft UXmen een grote bijdrage geleverd bij de verdere ontwikkeling van het geïntegreerd webplatform van de politie. Hartelijk dank Iris voor de uitstekende samenwerking en de kwaliteit van het werk dat u heeft geleverd. Wat de bezoeker wil en zoekt staat centraal. Met het opzetten van een duidelijke rapportering/visualisatie van websitedata en bijhorende de toptakenonderzoek zullen we naar de toekomst een nog betere online interactie met de burger kunnen verzorgen.

Pascal Renes - Politionele informatie & ICT - Federale Politie

Visualiseren van de resultaten

Om bovenstaande gegevens inzichtelijk te maken voor de medewerkers van de Politie, ontwikkelden we Google Data Studio dashboards.

Om een algemeen overzicht te krijgen van alle websitedata, ontwikkelden we een master dashboard. Daarnaast bestaan er aparte dashboards voor onder andere de Lokale Politiezones, Grenscontrole, JobPol enzovoort, om diepgaande analyses te kunnen doen per website.

Toptaken onderzoek

Op basis van alle verzamelde data, hebben we een toptaken onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van een aankomend project was het namelijk van belang om een duidelijk beeld te kregen wat de hoofdreden zijn waarom men naar alle verschillende website surft. De learnings uit het onderzoek verzamelden we in een presentatie, die vervolgens werd gedeeld met het team van de Federale Politie.

SEO-ondersteuning

Voor belangrijke websites zoals die van de Politie is het van groot belang om goed vindbaar te zijn via zoekmachines, waaronder Google. Om alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ingave van content te informeren over het belang van SEO, hebben we een SEO-adviesrapport uitgewerkt. Hierin staat een oplijsting van nuttige tips & tricks voor een juiste SEO-aanpak en welke keywords van belang zijn op bepaalde pagina’s.

Om meer structuur te creëren over de websites heen, werkten we voor alle Politie-websites de page titles en meta description uit. Hierin werden belangrijke keywords verwerkt.