DOMO Chemicals Customer Lounge

Een B2B-platform dat DOMO Chemicals in staat stelt om de klant constant op de hoogte te houden van de status van grootschalige orders. Een performante webapplicatie die niet alleen communicatie maar ook administratie voor beide partijen vlotter doet verlopen.

DOMO Chemicals Customer Lounge - UXMen Case

Briefing van de klant

Domo Chemicals had nood aan een B2B-platform waarin orders van basisproducten sneller verwerkt konden worden. Alsook was het doel van dit platform om in constante communicatie met de klant te staan zodat deze de status van zijn orders zou kunnen opvolgen. Ook het plaatsen van een herbestelling moest sneller en eenvoudiger kunnen verlopen.

Een platform dat zowel voor de klant als voor Domo Chemicals zelf de administratie vergemakkelijkt en de communicatie met de klant op punt zet.

Wij werkten het UX-design en de frontend voor hen uit. De implementatie van de frontend werd door de klant zelf uitgevoerd.

Functionaliteiten

In het platform is het voor klanten van Domo Chemicals mogelijk om de status van hun order nauwgezet op te volgen. Ze krijgen meteen informatie over waar hun order zich bevindt en op welke manier deze zal getransporteerd worden. Eventuele wijzigingen in de orders zullen via het platform gecommuniceerd worden. Dit zorgt ervoor dat de klant steeds geïnformeerd is over de status van zijn bestelling alsook wanneer hij deze mag verwachten.

Prestatieanalyse

Alvorens meteen te starten met het uitbouwen van het nieuwe e-commerce platform is het belangrijk om te leren van de huidige situatie. Waar zitten de sterktes van het platform en waar komen we drempels tegen? Om deze analyse uit te voeren, baseren we ons vooral op de bestaande data uit Google Analytics.

Daarnaast krijgen ze niet alleen de mogelijkheid om binnen het platform prijzen aan te vragen maar ook om over deze te onderhandelen. Het vergemakkelijkt de communicatie en administratie tussen klant en sales manager bij het plaatsen van orders.

Bepaalde orders worden vaak opnieuw besteld door dezelfde klant. Om tijd te besparen werd in het nieuwe platform een functionaliteit ingebouwd die toelaat herhaalbestellingen snel en eenvoudig opnieuw te kunnen plaatsen.

Dankzij UXMen heeft onze applicatie een moderne en frisse uitstraling. Ook het gebruiksgemak naar onze gebruikers toe werd sterk geoptimaliseerd, wat een belangrijke doelstelling was in dit project. UXMen is een snelle en flexibele partner waar we al meer dan 3 jaar tevreden mee samenwerken.

Uitwerking

Om de vraag van de klant nauwgezet te beantwoorden was er nood aan een werkbare navigatiestructuur. Deze werd in een eerste fase opgestart door middel van het definiëren van de acties. Uiteraard werd dit evengoed uitgewerkt voor mobiele apparaten.

Het platform dient vooral om in constante communicatie te staan met de klanten. Communicatie kreeg daarom ook een grote focus. Klanten worden meteen vanop de homepage aangespoord om in te loggen om al hun bestellingen op te volgen.

Productlijsten werden zodanig opgebouwd dat het voor de klant eenvoudiger wordt om de gewenste producten uit te filteren. Producten die ze ooit al eens bestelden krijgen een visuele tag toegewezen zodat deze meteen opvallen.